Contact Center Outsourcing

Contact Center Outsourcing บริการเอาท์ซอร์สคอลเซ็นเตอร์

Contact Center Outsourcing (CCO) คือการบริการ คอลเซ็นเตอร์ ที่ช่วยในหลากหลายเรื่อง เช่นการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า การตอบคำถามของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบในการสื่อสารกับตัวลูกค้าเช่น โทรศัพท์ , อีเมล , แชทออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ โดยที่ทางบริษัท ไม่ต้องจัดสร้างสายงามกลุ่มใหม่เพื่อมาทำงานด้านนี้ แต่ทำการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ ช่วยในการตอบปัญหา และ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยที่ CCO นั้นมีข้อดีหลากหลายอย่าง ทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น , ถ้ายังมั่นใจในด้านการบริการถ้าว่าจ้างผู้มีประสบการณ์จริง และ วันนี้พวกเรา ดิจิเซิร์ฟ ได้นำข้อมูลของสายงานนี้มาให้ผู้อ่านทุกคนได้รับรู้ ว่า หน่วยงานใด แบบไหน เหมาะกับการว่าจ้าง call Center Outsourcing และหน้าที่นี้มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

จัดตั้ง Contact Center ในบริษัทเอง หรือว่า ใช้บริการ Outsource ดีกว่ากัน

ในปัจจุบันช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาสายงาน Call Center Outsourcing ในไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก เพื่อสนองความต้องการขององค์กรด้วยธุรกิจหลากหลายแบบ โดยในแต่ละผู้ให้บริการก็มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการดูแลลูกค้าต่างประเภทกัน เช่น ดูแลลูกค้าธนาคาร, ดูแลลูกค้าขายตรง, ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภค , สายงานประกันต่างๆ เป็นต้นซึ่งในการจัดตั้ง Call Center ในบริษัทขึ้นมาเองนั้นจะต้องมีการลงทุนที่สูงมากเนื่องจากต้องลงทุนทั้งระบบคอมพิวเตอร์, ระบบคู่สายออนไลน์,สายโทรศัพท์,ค่าแรงพนักงาน ค่าอบรม ค่าอื่นๆ ใช้ทุนค่อนข้างสูง ซึ่งถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาไม่มากพอ การลงทุนอาจมีความไม่คุ้มค่า อีกทั้งยังต้องลงแรงและลงทุนในการพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถ ในเรื่องนี้ต้องอาศัยเวลา และ ประสบการณ์ในสายงานมากพอตัวทีเดียว ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องจัดต้องศูนย์บริการลูกค้าจึงไม่ค่อยนิยมจัดตั้งเอง เนื่องจากต้องใช้ทั้งเวลา,ใช้เงินทุนเรื่องระบบสูง,และต้นทุนในการพัฒนาบุคคล ตรงกันข้ามกันกับการใช้บริการ Outsource ที่ด้วยสายงานมีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว

ทำไมองค์กรของคุณจึงควรใช้บริการ Contact Center Outsourcing

ทำไมองค์กรของคุณจึงควรใช้บริการ Contact Center Outsourcing

การ CCO เป็นหนึ่งในวิธี ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนที่เกินความจำเป็นออก และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริหารงานด้านนี้โดยเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้ให้บริการ CCO จะเป็นผู้ดำเนินงาน และ รับผิดชอบทุกอย่างในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าขององค์กร เช่น การให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ตัวสินค้าและบริการขององค์กร การตามสถานะสินค้าที่อยู่กับขนส่งขององค์กรหรือขนส่งเอกชนก็ตาม การชำระเงิน ตรวจสอบยอดออนไลน์ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาและประสานงานอื่นๆ ให้ธุรกิจขององค์กรของคุณดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ลูกค้าก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปด้วย โดยเราได้นำเอาข้อดีของการใช้บริการ มาให้ได้รับชมกันดังนี้

ข้อดีของการใช้บริการ Call Center Outsource

  • ช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน จัดสรรทรัพยากรบุคคล เงินเดือนค้าจ้างพนักงาน , ค่าอบรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานสายนี้ ซึ่งใช้ทุนค่อนข้างสูง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ต้องติดต่อลูกค้าถึงจุดสูงสุด เนื่องจากทีมงานมืออาชีพ ได้รับการอบรม และมีความชำนาญงานด้านติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทำให้การสื่อสารตรงวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าธุรกิจของคุณติดต่อเข้ามา
  • ความยืดหยุ่นในแผนงาน ในบางครั้งที่องค์กรจ้าง Contact Center ภายในดำเนินงาน อาจมีบางช่วงเวลาที่งานน้อย ไม่มีลูกค้าติดต่อเข้ามา ทำให้เกิดการว่างงานบางช่วงเวลา ในบางธุรกิจอาจเป็นเพราะ การ ยิงโฆษณา ช่วงไหนที่ไม่ได้โฆษณา แอดมินก็ว่างไม่มีลูกค้าติดต่อมา
  • การเก็บข้อมูล และ วิเคราะห์ผล ถ้าใช้บริการ Call Center Outsourcing โดยตรง การเก็บข้อมูลต่างๆ ทำการสรุปรายงาน การเรียกหาข้อมูล จะง่ายเป็นระบบ แบบแผน
  • ได้รับการคุมคุณภาพ การบริการในด้านนี้ จะมีการตรวจสอบและคงคุณภาพการบริการอยู่เสมอ เช่น ระยะเวลาการตอบ , ระยะเวลารอสายของลูกค้า
  • มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อัพเดทอยู่เสมอ
  • มีบริการสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา , รับเรื่อง  ตามความต้องการของลูกค้าของท่านได้ตลอด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริการ Outsource ของ Digiserve

leader-man-and-businessman-brainstorm-to-solve-pro-2021-10-30-21-16-08-utc

Digiservecorp บริการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร เราสามารถที่จะ scale-up ขนาดทีม และช่วงเวลาในการบริการได้ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านการตอบแชท หรือ โทรศัพท์ โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าของธุรกิจคุณอย่างดีที่สุด พร้อมสามารถเก็บข้อมูลในการใช้วัดผลได้เป็นอย่างดี

สามารถติดต่อพวกเราได้ที่

สำนักงานใหญ่: 02-026-6323 ,สาขา พระราม9 :098-639-4469

Email
: info@digiservecorp.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *