การเรียกเก็บและการจัดการหนี้สิน

November 18, 2022
Share on facebook
Share on linkedin

Intelligent Collections Ecosystem (ICE) หรือการเรียกเก็บแบบอัจฉริยะของเราใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสินทรัพย์ของลูกหนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของเรา เพื่อมอบมูลค่าที่มากขึ้นในทุกๆ กระบวนการเรียกเก็บ เรามอบความสามารถแบบ end-to-end ในผลิตภัณฑ์ของคุณและทุกขั้นตอนการเรียกเก็บแบบบูรณาการ แพลตฟอร์มในการเรียกเก็บและการเพิ่มประสิทธภาพในการแก้ปัญหาของเรามาพร้อมกับการจัดการประสิทธิภาพการมองเห็นและรายงานผลการจัดการด้วยการตรวจสอบและปฏิบัติตาม

Related Article

การนำปัจจัยที่น่าสนใจมาสู่ลูกค้าทุกรายที่มีส่วนร่วม การโต้ตอบที่สร้างความพึงพอใจ จำแนกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณ
การจัดการเรียกคืนอันครอบคลุมเพื่อให้บริการแด่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทีมขาย B2C / B2B เต็มรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราช่วยผลักดันยอดขายออนไลน์ทั้งขาเข้า-ขาออก
ใช้การจัดการการติดต่อที่ดีขึ้นด้วยประสบการณ์มากมายของเราในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน CRM
การเปิดใช้งาน การประมวลผลแอปพลิเคชัน การดูแลลูกค้า ขั้นตอนการชำระเงิน loyalty programs การแจ้งเตือนการชำระเงิน
เราผลักดันการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านกระบวนการการจัดการ การวิเคราะห์แคมเปญและกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี