การทุจริต การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

November 18, 2022
Share on facebook
Share on linkedin

รักษาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้ปลอดภัยด้วยบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด “รู้จักลูกค้าของคุณ” (KYC) และเครื่องมือยืนยันตัวตน การตรวจจับและป้องกันกิจกรรมฉ้อโกง การจัดการการกู้คืนการฉ้อโกงการอนุมัติการชำระเงินและข้อพิพาทบริการบัตรสูญหายและถูกขโมยบริการ ขโมยข้อมูลประจำตัวและป้องกันการฟอกเงิน

Related Article

การนำปัจจัยที่น่าสนใจมาสู่ลูกค้าทุกรายที่มีส่วนร่วม การโต้ตอบที่สร้างความพึงพอใจ จำแนกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณ
การจัดการเรียกคืนอันครอบคลุมเพื่อให้บริการแด่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทีมขาย B2C / B2B เต็มรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราช่วยผลักดันยอดขายออนไลน์ทั้งขาเข้า-ขาออก
ใช้การจัดการการติดต่อที่ดีขึ้นด้วยประสบการณ์มากมายของเราในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน CRM
การเปิดใช้งาน การประมวลผลแอปพลิเคชัน การดูแลลูกค้า ขั้นตอนการชำระเงิน loyalty programs การแจ้งเตือนการชำระเงิน
เราผลักดันการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านกระบวนการการจัดการ การวิเคราะห์แคมเปญและกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี