การวิเคราะห์ลูกค้า

November 18, 2022
Share on facebook
Share on linkedin

จัดการความต้องการของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกตามขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของสาธารณชนในหลายช่องทาง รวมถึงโซเชียลมีเดีย เพิ่มการมีส่วนร่วมโดยใช้การวิเคราะห์ความเห็นจากลูกค้า ส่งมอบบริการได้เร็วขึ้นให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุด ระบุล่วงหน้าด้วยวิเคราะห์คาดการณ์และลดความรุนแรงของวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ลดต้นทุนด้วยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของเสีย การทุจริตและรั่วไหลของระบบ

Related Article

การนำปัจจัยที่น่าสนใจมาสู่ลูกค้าทุกรายที่มีส่วนร่วม การโต้ตอบที่สร้างความพึงพอใจ จำแนกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณ
การจัดการเรียกคืนอันครอบคลุมเพื่อให้บริการแด่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทีมขาย B2C / B2B เต็มรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราช่วยผลักดันยอดขายออนไลน์ทั้งขาเข้า-ขาออก
ใช้การจัดการการติดต่อที่ดีขึ้นด้วยประสบการณ์มากมายของเราในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน CRM
การเปิดใช้งาน การประมวลผลแอปพลิเคชัน การดูแลลูกค้า ขั้นตอนการชำระเงิน loyalty programs การแจ้งเตือนการชำระเงิน
เราผลักดันการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านกระบวนการการจัดการ การวิเคราะห์แคมเปญและกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี