OUR STORY

Tell us about your experiences and update our news.

Digiserve picked

Latest

Category

Case Study
การนำปัจจัยที่น่าสนใจมาสู่ลูกค้าทุกรายที่มีส่วนร่วม การโต้ตอบที่สร้างความพึงพอใจ จำแนกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณ
การจัดการเรียกคืนอันครอบคลุมเพื่อให้บริการแด่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทีมขาย B2C / B2B เต็มรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราช่วยผลักดันยอดขายออนไลน์ทั้งขาเข้า-ขาออก