4783

คอร์สอบรม

เรามีคอร์สสำหรับศูนย์บริการลูกค้าและระบบการจัดการลูกค้า ที่เหมาะสมสำหรับผู้จัดการและทีมงาน เช่น service standard for customer service, service design, coaching, KPI และ service matrix management.

ตารางเปรียบเทียบเบื้องต้นเพื่อให้คุณคำนวนได้ง่ายขึ้นระหว่างการสร้างทีมภายในของคุณเอง (In-house) หรือว่าจ้างทีมงานจากภายนอกช่วยงานให้กับคุณ (Outsource)

ปัจจัยที่สำคัญในการว่าจ้างบริษัทภายนอกช่วยงานคุณคือด้านราคา ราคาที่เรานำเสนอจะรวมค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ (ซึ่งอาจจะประเมินได้ยากในการสร้างทีมในบริษัทของคุณเอง) ซึ่งรวมถึงค่าจัดการทีมงาน ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่และระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การที่คุณสามารถเห็นจำนวนราคาเหล่านี้ในก้อนเดียว ทำให้คุณสามารถบริหารต้นทุนของคุณได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Picture7
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!