JOIN
OUR TEAM

Work With Us

ทีมงานที่มาพร้อมกับทักษะ ที่หลากหลายร่วมกันทำงาน
เพื่อเป็นผู้ให้บริการ Digital Service ที่ดีที่สุด!

ที่ Digiserve เราให้ความสำคัญ กับ Customer Experience ที่สุด โดยการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีและบริการของเราอย่างลึกซึ้ง มั่นใจพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ดี

สนุกกับงานที่ท้าทายและการทำงานแบบไม่มีระดับชั้นในการทำงานที่ซับซ้อน

แชร์ความสำเร็จ

เพราะทุกคนเปรียบเสมือนเจ้าของผลงานเราจึงแชร์ทุกความสำเร็จร่วมกัน

สวัสดิการอาหารและของว่าง

เราห่วงใยและใส่ใจพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ประกันสุขภาพ

สวัสดิการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพกายที่ดี

อุปกรณ์การทำงาน

Pamper the tech savvy in you with gadgets and advanced technology

วัฒนธรรมการเรียนรู้

เราเป็นทีมที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา

ปรับเปลี่ยนทีมให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจเพื่อทำให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

1ข้อมูลทั่วไป
2ข้อมูลส่วนตัว
3ประวัติการทำงาน
4ความสามารถด้านภาษา
5เอกสารแนบ

* Indicates required

ข้อมูลทั่วไป - Step 1 of 5

* Indicates required