การจัดการความสัมพันธ์ของพลเมือง

พฤศจิกายน 18, 2022
Share on facebook
Share on linkedin

ใช้การจัดการการติดต่อที่ดีขึ้นด้วยประสบการณ์มากมายของเราในฐานะผู้นำการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน CRM ภาคเอกชน สำรวจศูนย์การติดต่อทุกช่องทางที่ประสบความสำเร็จของเรา ศูนย์ควบคุมโซเชียลมีเดีย อีกทั้งดูแลปัญหาและข้อซักถามของสมาชิก กับ DIGISERVECORP™ ที่ให้คำปรึกษาและการบริการทางด้านไอที ปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CRM และโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และโปรแกรมที่มีส่วนร่วมแบบดิจิทัล

Related Article

การนำปัจจัยที่น่าสนใจมาสู่ลูกค้าทุกรายที่มีส่วนร่วม การโต้ตอบที่สร้างความพึงพอใจ จำแนกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณ
การจัดการเรียกคืนอันครอบคลุมเพื่อให้บริการแด่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทีมขาย B2C / B2B เต็มรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราช่วยผลักดันยอดขายออนไลน์ทั้งขาเข้า-ขาออก
การเปิดใช้งาน การประมวลผลแอปพลิเคชัน การดูแลลูกค้า ขั้นตอนการชำระเงิน loyalty programs การแจ้งเตือนการชำระเงิน
เราผลักดันการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านกระบวนการการจัดการ การวิเคราะห์แคมเปญและกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและกระบวนการที่ได้รับการรับรอง PCI เพื่อเปิดใช้งานธุรกรรมที่ปลอดภัย