เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

การนำปัจจัยที่น่าสนใจมาสู่ลูกค้าทุกรายที่มีส่วนร่วม การโต้ตอบที่สร้างความพึงพอใจ จำแนกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณ

การจัดการเรียกคืน

การจัดการเรียกคืน

การจัดการเรียกคืนอันครอบคลุมเพื่อให้บริการแด่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ ลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

การทุจริต การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การทุจริต การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

รักษาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้ปลอดภัยด้วยบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเรียกเก็บและการจัดการหนี้สิน

การเรียกเก็บและการจัดการหนี้สิน

Intelligent Collections Ecosystem (ICE) หรือการเรียกเก็บแบบอัจฉริยะของเราใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสินทรัพย์ของลูกหนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า