OUR
SERVICE

OUR SERVICE

การบริการ

ตรวจสอบดูแลเนื้อหา

ช่วยให้พื้นที่ออนไลน์ของคุณ เช่น เว็บบอร์ด, หรือหน้าเพจ หรือ Platform ของคุณมีความปลอดภัย เป็นระเบียบ เรียบร้อย

ทำไมการตรวจสอบดูแลเนื้อหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจสอบเนื้อหาจะช่วยคัดกรองข้อมูลทั้งข้อมูลที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และช่วยป้องกันเนื้อหาเชิงลบสำหรับสมาชิกและชุมชนบนโลกออนไลน์ของคุณ เสมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันสำหรับสมาชิกและช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกที่อยู่ร่วมกันโดยการตรวจสอบดูแลเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เรามีการติดตามเนื้อหาตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เป้าหมายเพื่อการสร้างสังคมออนไลน์ทีดี มีเนื้อหาที่ชัดเจน และความพร้อมรับทุกความท้าทาย

ไม่ใช่ทุกการตรวจสอบเนื้อหาจะเป็นการตรวจสอบที่ดี

เราสามารถแบ่งประเภทเนื้อหาที่ควรได้รับการตรวจสอบแบบกว้างๆ ได้ 3 ประเภท คือ ข้อมูลระบบ ข้อมูลที่เกิดจากมนุษย์ เช้น ข้อความ โพสต์ หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยได้เราพัฒนาระบบสำหรับใช้ในการคัดเลือกข้อมูลที่ควรตรวจสอบ เรามีการประเมินเครื่องมือและทีมงานผู้เชี่ยวชาญถึงความถูกต้องของข้อมูล การให้ความรู้สึก การกล่าวถึงบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรู้ตามบริบท และความสามารถทางภาษา เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สร้างความโปร่งใสของระบบ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและระบบในการตรวจสอบได้หลายภาษาแบบเรียลไทม์ และสามารถประเมินความถูกต้องของเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และปรับให้เหมาะสม เราขยายและพัฒนาทีมโดยจัดจ้างทีมงานเจ้าของภาษา และพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ เพื่อให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เราช่วยดูแลและตรวจสอบเนื้อหาได้ในทุกช่องทาง

ตรวจสอบเนื้อหาในช่องการไลฟ์สตรีมมิ่ง

ตรวจสอบเนื้อหาภาพและวิดีโอ

ตรวจสอบดูแลเนื้อหา
และระบุประเภทข้อมูล

สอบดูแลเนื้อหาภาพและวิดีโอ

วิเคราะห์ความรู้สึกผู้ใช้งาน

วิเคราะห์ความรู้สึกผู้ใช้งาน

เก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่อยู่บน Social Media

เรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่า 20 ปี

บริการของเรา

Our Service

Let’s start

หาแพ็คเก็จที่ใช่สำหรับ customer support ของคุณ

หาแพ็คเก็จที่ใช่สำหรับ customer support ของคุณ

ระบุรายละเอียดของธุรกิจคุณเพื่อเช็คราคา

11
22
33
44
55
66