OUR
SERVICE

OUR SERVICE

บริการของเรา

บริการ admin ตอบแชท

เรามีความเชี่ยวชาญในงานการบริหารงานด้านการดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (CX operation management) เรายินดีที่จะเป็นหนึ่งในทีมของคุณเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน การควบคุมต้นทุนของธุรกิจ และประเมินความพึงพอใจและผูกพันของลูกค้าต่อแบรนด์

แพ็คเกจของเรา

เรามีมาตรฐานการดูแลระดับสากลในทุกช่องทาง ได้แก่ แชท อีเมล และคอลเซ็นเตอร์ ทีมของเราเตรียมพร้อมทำงานให้คุณได้ภายใน 2 สัปดาห์

Day
Unlimited Festival campaignUnlimited Campagin dayBestBuy
฿4,900 per brand฿1,900 per brand฿1,000 per brand
Duration: 3 days
Chat response time: 24 hrs
Duration: Daily
Chat response time: 24 hrs
Duration: Daily
Chat response time: 24 hrs
Response time:
Within 15 minutes or faster
Response time:
Within 15 minutes or faster
Response time:
Within 20 minutes or faster
Customers transactional:
Unlimited
Customers transactional:
Unlimited
Customers transactional:
50 customers
--Additional charge per
customers: 20 baht
Unlimited Festival campaignUnlimited Campagin dayBestBuy
฿4,900 per brand฿1,900 per brand฿1,000 per brand
Duration: 3 days
Chat response time: 24 hrs
Duration: Daily
Chat response time: 24 hrs
Duration: Daily
Chat response time: 24 hrs
Response time:
Within 15 minutes or faster
Response time:
Within 15 minutes or faster
Response time:
Within 20 minutes or faster
Customers transactional:
Unlimited
Customers transactional:
Unlimited
Customers transactional:
50 customers
--Additional charge per
customers: 20 baht
Month
ProfessionalEnterprise service
฿40,000 Transectional pricing model
Duration: Monthly
Chat response time: 24 hrs
Duration: Monthly
Chat response time: 24 hrs
Response time:
Within 15 minutes or faster
Response time:
Within 15 minutes or faster
Customers transectional :
2,000 customers per month
Weekly / Monthly report
Additional charge per
customers: 18 bah
Quality assurrance support
Weekly / Monthly reportDedicated Team leader/ Quality
assurance and Trainer
Quality assurrance supportMultibrand support
Multibrand support-
ProfessionalEnterprise service
฿40,000 Transectional pricing model
Duration: Monthly
Chat response time: 24 hrs
Duration: Monthly
Chat response time: 24 hrs
Response time:
Within 15 minutes or faster
Response time:
Within 15 minutes or faster
Customers transectional :
2,000 customers per month
Weekly / Monthly report
Additional charge per
customers: 18 bah
Quality assurrance support
Weekly / Monthly reportDedicated Team leader/ Quality
assurance and Trainer
Quality assurrance supportMultibrand support
Multibrand support-

Monthly fee comparison with
our In-house team

InfrastructureAgent Supervisor/
Manager
Knowledge and
quality management
(Trainer / Quality
assurance specialist)
HR support including
- Workstation /
IT support Telephony
- Facilities
---- Recruiting
- Payroll
- Benefits
- Welfare management
In-House: 100%In-House: 100%In-House: 100%In-House: 100%In-House: 100%
Outsource : All inclusive in the cost
InfrastructureAgent Supervisor/
Manager
Knowledge and
quality management
(Trainer / Quality
assurance specialist)
HR support including
- Workstation /
IT support Telephony
- Facilities
---- Recruiting
- Payroll
- Benefits
- Welfare management
In-House: 100%In-House: 100%In-House: 100%In-House: 100%In-House: 100%
Outsource : All inclusive in the cost

เรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่า 20 ปี

บริการของเรา

บริการของเรา

Let’s start

หาแพ็คเก็จที่ใช่สำหรับ customer support ของคุณ

หาแพ็คเก็จที่ใช่สำหรับ customer support ของคุณ

ระบุรายละเอียดของธุรกิจคุณเพื่อเช็คราคา

11
22
33
44
55
66